Takk førr nu, Bodø by!

Reisebrev fra første etappe av NBHPs turné. Se hvor vi reiser neste gang!

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) yter psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde over hele Norge. Mange pasienter reiser langveisfra for å benytte seg av vårt tilbud på Gaustad i Oslo. I tillegg samarbeider vi tett med regionsentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø, som enten behandler pasienter selv eller henviser til oss.

For at de som har behov for det skal kunne benytte seg av vårt tilbud, må de være klar over at vi eksisterer. Hvis de ikke vet det, må fastlegen, psykologen eller andre i behandlingsapparatet kjenne til oss og vite at de kan henvise hit.

Så hvordan sikrer vi at de som bør vite om oss, vet at vi eksisterer?

Bodø
Utsikt fra hotellet vårt i Bodø.

Det tenker vi mye på, og vi har prøvd å komme med noen svar: vi satser offensivt på nettsider og bruk av sosiale medier, og våre ansatte reiser ut og holder foredrag for fagfolk, brukerorganisasjoner og andre som spør oss.

Er det nok? Kanskje ikke. Derfor fikk vi en idé…

Møte med sentrale instanser i Bodø kommune.
Møte med barneverntjenesten, psykologtjenesten, PPT, helsesøster- og jordmortjenesten, ergoterapi- og fysioterapitjenesten, koordinatorer for individuell plan og barnehagekontorets fagteam.

Hvorfor ikke reise på turné? La oss oppsøke de stedene hvor vi antar at det bor mange hørselshemmede, døve og døvblinde, og som ligger langt unna regionsentrene våre i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Et typisk eksempel på et slikt sted er Bodø, og det var her vi bestemte oss for å starte turnéen vår.

Ingvard Wilhelmsen snakker til en fullsatt sal på Luftfartsmuseet.
Ingvard Wilhelmsen snakker til en fullsatt sal på Luftfartsmuseet.

Vi la opp til møter med fagfolk på dagtid og et arrangement på kveldstid i samarbeid med en eller flere lokale brukerorganisasjoner. I Bodø falt valget av foredragsholder på den kjente psykiateren Ingvard Wilhelmsen, som driver landets eneste hypokonderklinikk, i Bergen. Lokal samarbeidspartner ble Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Bodø og omegn.

Wilhelmsen og NBHP var så populære at leder for HLF Bodø og omegn, Sissel Bringslimark, måtte sitte i trappa.
Wilhelmsen og NBHP var så populære at leder for HLF Bodø og omegn, Sissel Bringslimark, måtte sitte i trappa under foredraget.

Fra NBHP var det leder for Voksenenheten, Maj Volden, leder for Barne- og ungdomsenheten, Beate Schie Berntsen og kommunikasjonsrådgiver Anders B. Bisgaard som tok turen nordover.

Beate Schie Berntsen foran inngangen til det nye Nordlandssykehuset.
Beate Schie Berntsen foran inngangen til det nye Nordlandssykehuset.

Vi hadde mange møter med folk i helse- og omsorgstjenesten og andre offentlige instanser på dagtid.

Vi møtte:

  • Sentrale instanser i Bodø kommune: barneverntjenesten, psykologtjenesten, PPT, helsesøster- og jordmortjenesten, ergoterapi- og fysioterapitjenesten, koordinatorer for individuell plan og barnehagekontorets fagteam.
  • BUPA Nordlandssykehuset HF
  • Ansatte ved Nordlandssykehuset i Rønvik
  • Audiografer og audiopedagoger ved Høresentralen
Forberedelse av foredrag. Hurtigruta i bakgrunnen.
Forberedelse til kveldens foredrag på Luftfartsmuseet. Maj og Anders er så oppslukt av arbeidet at de ikke ser Hurtigruta gli forbi ute på fjorden.

Tirsdag kveld snakket vi og Ingvard Wilhelmsen for en fullsatt sal med 120 personer på Norsk Luftfartsmuseum. Wilhelmsen holdt foredraget «Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle sykdom, press og omstillinger?»

Rundt halvparten av de fremmøtte var hørselshemmede og døve som hadde reservert plass på forhånd. Den andre halvdelen var hørende, som kanskje ble kjent med en ny verden da vi fortalte om vårt tilbud.

Foredraget ble skrivetolket og tegnspråktolket, og lokalet var utstyrt med teleslynge.

Møte med audiografer og audiopedagoger ved Høresentralen på Nordlandssykehuset.
Møte med audiografer og audiopedagoger ved Høresentralen på Nordlandssykehuset.

NBHP fikk en fin start på det vi har døpt Turné 2016-17.

Takk for et godt samarbeid til HLF Bodø og omegn, som skrev denne rapporten etter vårt besøk.

Takk førr nu, Bodø by!

Solnedgang i Bodø.
Magisk novemberlys i Bodø.

Neste stopp?

Stavanger, tidlig i 2017.

Følg oss på Facebook for mer informasjon!

NB! Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) het tidligere Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP). Vi tar nå i bruk vårt offisielle navn i alle sammenhenger. Navnet er det eneste som endrer seg – vårt tilbud er det samme!