Drop-in-samtaler på Gaustad høsten 2017

Bilde av Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP)

Rådgivningskontoret for syn og hørsel og NBHP inviterer til råd og veiledning

Tid: Torsdager fra kl. 13.30 – 15.30     Start : 24.august

Eksempler på temaer du kan snakke med oss om:

  • Temaer knyttet til det å leve med som hørselshemmet
  • Hvor du kan få hjelp dersom du strever med triste tanker eller angst
  • Tilrettelegging i arbeidslivet
  • Brev fra NAV og andre offentlige instanser
  • Stress og belastninger som gjør hverdagen vanskelig
  • Råd om vedlikehold av høreapparater og andre hjelpemidler

Her kan du treffe personer fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel, og ansatte fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) Noen torsdager vil også likemenn fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og andre fagfolk være til stede. Mer informasjon legges ut på NBHP sin facebook-side i løpet av høsten.

Vi har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og gis på tegnspråk, talespråk, norsk med tegnstøtte, eller ved bruk av tolk og andre hjelpemidler. Ingen bekymringer er for store eller for små ti å ta kontakt.

Les mer om tilbudet her

Sted: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 3. 1. etasje. 

Spørsmål? e-post : nbhp@ous-hf.no / tlf.: 22 92 35 02/ 951 57 782