Ansatte ved Barne- og ungdomsenheten

Gruppebilde av ansatte på Barne- og ungdomsenheten ved NSHP.
Barne- og ungdomsenheten ved NBHP. Fra venstre: Lene Randa Nielsen, Nils Ola Sande, Sonia Fernandez Ordonez, Randi Grønås Snefjellå, Gro Sandberg, Gro Kristin Holseth, Beate Schie Berntsen, Kristin Bogstad Kjærgård og Sissel Skjetne. 

Beate Schie Berntsen

Beate Schie Berntsen, psykologspesialist og leder for Barne- og ungdomsenheten.Psykologspesialist og leder for Barne- og ungdomsenheten.

Tok embetsstudiet i psykologi i Bergen, ferdig i 1990. Ble psykologspesialist med fordypning i barn og unge i 1997.

Har jobbet i Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinkker (BUP) i 16 år til sammen, i Sogndal, Askim og Follo. Har også erfaring fra PPT og habilitering (Sunnås sykehus).

Har jobbet mye individuelt med barn og unge. Bred utredningserfaring. Liker familiesamtaler og veiledning til foreldre som strever med å hjelpe barna sine.

Har sertifisering innen PMT-O (Parent Management training – Oregon). Videreutdanning i barnesakkyndighet, COS-veileder (Circle of Security),  utdannet innen traumer («Tryggere traumeterapeuter»).

Leder for Barne- og ungdomsenheten ved NBHP siden 2015.

Gro Kristin Halvorsen Holseth

Gro Kristin Halvorsen Holseth, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.Overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

 

 

 

 

Kristin Bogstad Kjærgård

Kristin Bogstad Kjærgård, klinisk vernepleier og familieterapeut.

Klinisk vernepleier og familieterapeut.

Har spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse. I tillegg utdanning i familieterapi, som faglig veileder og som veileder innen Circle of security-parenting (COS). Videreutdanning innen traumebehandling.

Har jobbet med døve i ulike sammenhenger i 35 år. Gikk tegnspråklinje på Ål folkehøyskole for døve og jobbet mange år på Conrad Svendsen Senter (CSS).

Var med på å starte Barne- og ungdomsenheten ved NBHP. Ansatt ved senteret siden 2006.

Lene Randa Nielsen

Klinisk sosionom og familieterapeut.

Sonia Fernandez Ordonez

Sonia Fernandez Ordonez, psykologspesialist.

Psykolog.

Har tidligere arbeidet i PPT i Oslo og på BUP ved Akershus Universitetssykehus.

Ansatt ved NBHP siden 2013.

Faglige interesser: Liker å jobbe med familier med flerkulturell bakgrunn og er interessert i nevropsykologisk utredningsarbeid.

 

Nils Ola Sande

Nils Ola Sande, klinisk sosionom.Klinisk sosionom og familieterapeut.

Har videreutdanning i barn og unges psykiske helse, tegnspråk, fysisk aktivitet og psykisk helse, familieterapi og faglig veiledning.

Har tidligere jobbet med Arbeid med bistand (tilrettelegging for deltakelse i arbeidslivet), i barneverntjenesten og på politistasjon.

Ansatt ved NBHP siden 2008.

Faglige interesser: Fysisk aktivitet, nettverk.

I permisjon.

Sissel Skjetne

Sissel Skjetne, konsulent.Konsulent.

Utdannet teknisk tegner.

Har blant annet jobbet som renholder og barnehageassistent/konstituert avdelingsleder ved Ski sykehus, i husøkonomavdelingen ved Conrad Svendsen senter og i privat næringsliv.

Ansatt ved NBHP siden 2010.