NBHPs brukerråd

Brukermedvirkning skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. 

Se tegnspråkversjonen

Brukerrådet skal tas med i beslutningsprosesser og i utformingen og kvalitetssikringen av tjenestetilbudet. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være rådets hovedfokus.

Noen av de viktigste arbeidsområdene til brukerrådet er:

  • Å komme med innspill i saker som handler om tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon og berører brukere og pårørende
  • Å ta initiativ i saker som har betydning for brukere og pårørende
  • Å være et samarbeidsforum mellom tjenesten og brukerorganisasjonene

Representanter

Kari Savitri Peterson, Norges Døveforbund (NDF) (leder)

Eva Pollen Eikeland, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Bibbi Hagerupsen, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

Jan Erik Hall Hagen, Mental Helse Ålesund

Marianne Lunde, foreldrerepresentant

Therese Holand, NBHP (kontaktperson)

Jenny Meling Hansen, NBHP (ansattrepresentant – i permisjon)

Hege Saltnes, NBHP (seksjonsleder)

Vararepresentanter:

Camilla Kristensen, NDF

Teddy Kjendlie, HLF

Ole Elvesveen, FNDB

Kari K. Engan, LSHDB

Ønsker du å komme i kontakt med noen i brukerrådet, send en e-post til: Brukerrad-nbhp@ous-hf.no.

Da blir kontakten videreformidlet og du får svar fra noen i brukerrådet. Ikke skriv sensitive opplysninger om deg som person/ pasient til denne e-postadressen.