Det psykiske helsetilbudet til syns- og hørselshemmede barn og unge er for lite kjent

Mannlig terapeut snakker med barn på et lekerom.
Foto: nbhp.no

Å leve med hørsels- eller synshemming i oppveksten kan være utfordrende. Det er viktig å fange opp og støtte barn og unge som opplever psykiske vansker tidlig. Hvordan gjør vi det? Les mer Det psykiske helsetilbudet til syns- og hørselshemmede barn og unge er for lite kjent

Noen spørsmål om tilbudet til synshemmede – med svar

Hvem kan få behandling hos oss?

For å få behandling hos NBHP må du ha et en psykisk lidelse. Vi skal gi et tilbud til både barn, unge og voksne.

Nærpersoner til synshemmede som foreldre, barn, partnere og ektefeller kan ha behov for veiledning eller behandling for tilstander som er relatert til konsekvenser av synshemming. Disse nærpersonene kan også få et tilbud ved den nasjonale tjenesten.

NBHP tilbyr utredning, diagnostisering og poliklinisk behandling i samarbeid med lokale og regionale tjenester rundt brukerne. Det vil si at pasienter som for eksempel er i behandling ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) også kan be om henvisning til NBHP. Vi samarbeider med og gir råd til de lokale behandlerne.

Hvor lang ventetid er det før behandling?

Det er litt vanskelig å si før tilbudet er i gang. Tradisjonelt har NBHP ikke lang ventetid. De fleste får et behandlingstilbud innen 30 dager.

Hvem kan henvise meg – og hvordan?

Leger, psykologer og barnevernstjenesten kan henvise pasienter til NBHP. Her står det mer om henvisningskriteriene og framgangsmåte for de som skal henvise.

Kan jeg få behandling hos NBHP samtidig med behandling på distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller annen institusjon?

Ja, vi samarbeider og er en faglig støtte for det lokale behandlingstilbudet. 

Hvor lenge kan jeg få være i behandling hos dere?

Et normalt behandlingsløp varer i 3-6 måneder. Men det avhenger av tilstanden til pasienten. Noen kan ha behov for mer langvarig oppfølging og behandling.

Hva koster det å motta behandling fra NBHP?

I 2021 betaler voksne pasienter en egenandel på kr. 345,- per gang, opp til frikortgrensen på 2460 kroner.

Barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling betaler ingen egenandel.

 

Hørselshemmede barn får lite språkoppfølging

Barn sitter på gulvet og ser på lærer som holder opp bok
Bilde: CDC/Unsplash

I en fersk doktoravhandling har forsker Christiane Lingås Haukedal undersøkt helserelatert livskvalitet blant hørselshemmede barn. Mange foreldre forteller om lite hjelp til barnas språkutvikling.

Les mer Hørselshemmede barn får lite språkoppfølging

Vanlige bekymringer og strev – eller psykisk lidelse?

Kvinne ser tankefullt ut av vindu
Foto:Krogstad/nbhp.no

Det har vært mye snakk om psykisk sykdom og helse de siste årene. Det er viktig å skille mellom de vanlige reaksjonene vi får av belastninger i hverdagen og det å ha en psykisk lidelse. Særlig nå i koronasituasjonen. Les mer Vanlige bekymringer og strev – eller psykisk lidelse?

Hva er angst?

Å bli redd er en grunnleggende reaksjon vi mennesker har. Er vi veldig redde føler vi frykt. Det er en følelse som setter i gang kroppens alarm. Når alarmen går utløser den kroppens forsvar. Vi skal beskytte oss mot det som er farlig. Alarmreaksjonen er nødvendig for at vi ikke skal bli skadet eller utsatt for alvorlig fare.

Frykt har hatt en veldig viktig funksjon i menneskets utvikling. Tenk deg tilbake til steinalderen da menneskene bodde i huler. Hvis vi ikke hadde reagert på faresignaler så ville vi ikke overlevd. Slik som lyden av farlige dyr eller lukten av brann i en skog. Frykt reddet liv. Og nå når vi er truet av koronavirus så hjelper frykten oss til å gjøre de viktige tingene. Vi vasker hendene, vi holder avstand og vi holder oss hjemme. Frykten holder oss rett og slett trygge.

Frykt aktiverer kroppen vår gjennom stress-systemet. Noe av det første vi merker er økt puls og hjertebank. Pusten går raskere og dypere. Begge deler for å gjøre kroppen klar til å forsvare seg. Hormonsystemet pumper ut masse adrenalin og gjør kroppen klar til å handle på det som er farlig. Økt hjertebank og økt pusting gjør at mer oksygen pumpes ut i muskulaturen. Sånn blir musklene forberedt til at vi må flykte eller slåss hvis vi må. Hvis vi blir angrepet av et vilt dyr så trenger vi alle kreftene våre.

Fryktreaksjonen vil raskt roe seg hvis vi får oversikt: ”Nei dette var ikke så farlig likevel”. Hormonene slutter å pumpe rundt. Hjertet og pusten roer seg ned til det normale.

Angst er naturlig frykt som har løpt løpsk. Kroppen har et begrenset utvalg av reaksjoner og kan derfor utløse samme dramatiske respons i langt mindre farlige situasjoner. For eksempel stress knyttet til arbeidsliv, eller stress knyttet til grubling.

Mens man i ekte farlige situasjoner har bruk for full fysisk alarmberedskap, så kan kroppen overreagere i mange andre situasjoner. Hverdagsstress som medfører full kroppslig alarm er et eksempel på at kroppen er litt dum og ikke klarer å skille mellom virkelig farlige og ikke så farlige situasjoner.

Hvis denne reaksjonen ikke returnerer til det normale, eller utløses i situasjoner som egentlig ikke er farlige, så kalles det angst. Og angst kan bli så alvorlig at det trengs behandling.