Fagartikler

Fag- og forskningsartikler om hørsel og psykisk helse, skrevet av nåværende og tidligere ansatte ved NBHP.

Bokhylle med fagbøker.

Lette hørselstap kan gi større vansker

Av Beate Øhre, Psykologspesialist, PhD, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Nina Jakhelln Laugen, Førsteamanuensis, NTNU og Ann Mette Rekkedal, seniorrådgiver, PhD, NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus.

Aftenposten Viten, 2018

Mental Disorders in Deaf and Hard of Hearing Adult Outpatients: A Comparison of Linguistic Subgroups

Av Beate Øhre, psykolog og doktorgradsstipendiat.

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2016

Testing av tegnspråklig døve med California Verbal Learning Test-II

Av Knut-Petter Sætre Langlo, psykologspesialist og Ragna Erdal-Aase, psykologspesialist.

Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2015.

Traumatization in Deaf and Hard-of-Hearing Adult Psychiatric Outpatients

Av Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2015

Psychometric properties of a sign language version of the Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)

Av Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

BMC Psychiatry, 2014

A cognitive therapy program for hearing-impaired employees suffering from mental distress

Av Katharine Cecilia Williams, tidligere doktorgradsstipendiat.

International Journal of Audiology, 2014

Mindfulness og evnen til å ha flere tanker i hodet på en gang

Av Katharine Cecilia Williams, tidligere doktorgradsstipendiat.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2012

Deaf adults and mental health

Av Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

International Journal on Mental Health and Deafness nr. 1 / 2011

Etikk – forvaltning og rådgivning på samme tid?

Av Katharine Cecilia Williams, tidligere doktorgradsstipendiat.

Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 4 / 2013

Hørselstap – sorg og aksept, stress og mestring

Av Katharine Cecilia Williams,tidligere doktorgradsstipendiat.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2009

Tankene former våre liv
– psykologiske problemstillinger hos døvblindblitte

Av Hege Saltnes, overlege, psykiater og seksjonsleder ved NSHP.

Videncenteret for døvblindblevne, 2009

Psykisk helse hos barn og unge i Norge

Av Sigrid Kjuus, Annicken Martinez-Aasen og Randi Grønås Snefjellå

Døves Tidsskrift, nr. 9 / 2009

Psykoterapi med døvblindblitt mann

Av Maj Volden, psykologspesialist.

Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2006

Oversettelse av hukommelsestest til tegnspråk

Av Knut-Petter Sætre Langlo og Ragna Erdal-Aase.

2009