Ansatte ved Kompetanseenheten

 Beate Øhre

Beate Øhre, psykologspesialist og doktorgradsstipendiat.

Psykologspesialist/ph.d.
E-post: beate.ohre@ous-hf.no
Tlf.: 22 92 37 64 / 975 35 391

Beate Øhre har to spesialistutdanninger i klinisk psykologi, med fordypning i psykologisk habilitering og klinisk voksenpsykologi.

Hun er medlem av Institutt for Aktiv Psykoterapi og The European Society for Mental Health and Deafness (ESMHD).

Faglige interesser:

  • Hørselshemming, døvhet og kombinert sansetap sett i sammenheng med psykisk helse
  • Psykiske lidelser, språk og kommunikasjon
  • Utredning og psykoterapi

Doktorgradsavhandling:
«Psykiske lidelser og traumer hos mennesker med hørselshemming og døvhet.”

Som en del av doktorgradsprosjektet har Beate Øhre vært koordinator for oversettelse av utredningsverktøy til norsk tegnspråk.

 Rolf Piene Halvorsen

Rolf Piene Halvorsen, spesialrådgiver i tegnspråk og forsker.

Spesialrådgiver i tegnspråk/ph.d.
E-post: rolhal@ous-hf.no
Tlf.: 22 92 35 21 / 941 54 532

Rolf Piene Halvorsen er tegnspråkforsker. Han har arbeidet i det norske døvemiljøet siden 1985, blant annet i Døvekirken, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Ål folkehøyskole, Teater Manu og Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg til stillingen ved NBHP er han i dag tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, i Trondheim.

Faglige interesser:

  • Tegnspråkteori
  • Døv kultur og historie
  • Oversettelse
  • Tolking
  • Tekstbygging i norsk tegnspråk
  • Klinisk lingvistikk

Rolf er medlem av Døvekirkens prosjektgruppe for liturgi og har ansvar for artikler om tegnspråk i Store norske leksikon på nett.

Doktorgradsavhandling:
«Tre diskursmarkører i norsk tegnspråk. En studie av blunk, blikkendring og nikk i åtte fortellinger.» (2012)

Karine Wagner

Lege og doktorgradsstipendiat
E-post: karine.wagner@ous-hf.no
Tlf. 22 92 34 75 / 906 16 792

Karine Wagner er lege i spesialisering til barne- og ungdomspsykiater. Hun er doktorgradsstipendiat ved NBHP. Doktorgradsprosjekt: «Psykisk helse og livskvalitet hos barn og ungdom med hørselshemming».