Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med en kombinasjon av nedsatt hørsel og psykisk lidelse.

Gaustad sykehus sett fra avstand i solskinn.

Se tegnspråkversjonen

Behandlingstjenestens målsetting er å sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som den øvrige befolkningen.

Senteret åpnet i 2008 og ligger på Gaustad sykehus i Oslo.

Tjenesten består av en barne- og ungdomsenhet, en voksenenhet og en kompetanseenhet som driver med forskning og fagutvikling.

NBHP er en del av Oslo Universitetssykehus HF, et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst. Sykehuset er landets største, med mer enn 20.000 ansatte.

NBHP samarbeider med regionsentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø, som tilbyr behandling i sine respektive regioner. I helseregionen Sør-Øst er det NBHP som har behandlingsansvaret.

Du kan laste ned en brosjyre om behandlingstjenesten ved å trykke på denne lenken:  ↓NBHP 2019

NBHP ledes av overlege og psykiater Hege Saltnes.