Ledelsen ved NBHP

Hege Saltnes

Hege Saltnes, spesialist i psykiatri og senterleder.

Spesialist i psykiatri og senterleder.

Utdannet lege i 1991. Spesialist i psykiatri i 2001. Videreutdanning i kognitiv terapi og utdanning i rettspsykiatri.

Arbeidserfaring fra allmennhelsetjeneste og som institusjonslege ved Hjemmet for døve (nå Signo) i Andebu. Ulike jobber ved psykiatrisk klinikk, sykehuset i Vestfold. Rettspsykiatrisk sakkyndig fra 1996, medlem av rettspsykiatrisk kommisjon 2008-2014.

Ansatt ved NBHP fra 2007, først som overlege og leder av poliklinikken for voksne. Seksjonsleder for senteret fra 2015.

Faglige spesialområder:

  • Døvblinde
  • Utredning av psykosepasienter
  • Kognitivt rettet behandling
  • Mestringskurs
  • Liker å holde foredrag om ulike temaer knyttet til virksomheten

Beate Schie Berntsen

Beate Schie Berntsen, psykologspesialist og leder for Barne- og ungdomsenheten.

Psykologspesialist og leder for Barne- og ungdomsenheten.

Tok embetsstudiet i psykologi i Bergen, ferdig i 1990. Ble psykologspesialist med fordypning i barn og unge i 1997.

Har jobbet i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinkker (BUP) i 16 år til sammen, i Sogndal, Askim og Follo. Har også erfaring fra PPT og habilitering (Sunnås sykehus).

Har jobbet mye individuelt med barn og unge. Bred utredningserfaring. Liker familiesamtaler og veiledning til foreldre som strever med å hjelpe barna sine.

Har sertifisering innen PMT-O (Parent Management training – Oregon). Videreutdanning i barnesakkyndighet, COS-veileder (Circle of Security),  utdannet innen traumer («Tryggere traumeterapeuter»).

Leder for Barne- og ungdomsenheten ved NBHP siden 2015.

Maj Volden

Maj Volden, psykologspesialist og leder for Voksenenheten.

Psykologspesialist og leder for Voksenenheten.

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo. Spesialist i voksenpsykologi. Videreutdanning i psykodynamisk terapi og kognitiv terapi, samt veilederutdanning.

20 års erfaring fra arbeid med hørselshemmede, døve og døvblinde. Siden 2008 ved NBHP. Leder for Voksenenheten fra 2014.

Faglige interesser:

  • Psykoterapi
  • Resiliens  ved funksjonshemming og sansetap
  • Undervisning, særlig om psykologiske konsekvenser og mestring av hørselstap og døvblindhet

Brit Kjersti Rydland

Brit Kjersti Rydland, konsulent ved NSHPKonsulent.