NBHPs faste tolker

Ved NBHP har vi faste «hus-tolker» som jobber for oss hver uke.

 Anna Kristine Bjørkås Knuten

Tegnspråktolk.Anna Kristine Bjørkås Knuten, tegnspråktolk

Utdannet ved Universitet i Oslo 2006-2009.

Har jobbet som frilanser siden 2009. Har også vært ansatt ved Tolkeavdelingen på Signo Rycon.

Begynte å tolke ved NBHP i 2016.

Synne Opsal

Synne Opsal, tegnspråktolk. Tegnspråktolk.

Utdannet ved Universitet i Oslo 2007-2010.

Ansatt ved Tolketjenesten i Oslo/Akershus 2010-2012. Frilanser siden 2012.

Begynte å tolke ved NBHP i 2015.