Vår visjon

Flott gammel tårnbygning med klokke og fontene. Gaustad sykehus.
NBHP holder til i historiske lokaler på gamle Gaustad sykehus.
  • Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) skal bidra til at hørsels- og synshemmede får et tilbud innen psykisk helsevern som er likeverdig det befolkningen ellers har tilgang til.
  • Senteret skal være internasjonalt ledende.