Ansatte ved Voksenenheten

Her ser du de ansatte i voksenenheten ved NBHP.
De ansatte ved voksenenheten i NBHP

Marianne Bang Hansen

Bilde av kvinne med briller som smiler. Marianne Bang Hansen er leder for voksenenheten ved NBHP.Psykolog, PhD. Leder for voksenenheten.

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2000. Spesialist i rus og avhengighetspsykologi i 2019, Dr. grad, Universitetet i Oslo i 2012.

Bred arbeidserfaring fra rus- og avhengighetsfeltet.  Har tidligere arbeidserfaring fra alderspsykiatri.  Har forsket på ungdom og spilleavhengighet, terror og traumer, sansetap og psykisk helse. Kursleder for Norsk Psykologforenings spesialistkurs.

Faglige interesser; minoritetshelse, politisk psykologi, utviklingspsykologi, rus og avhengighetspsykologi , epidemiologi

Berit Sjøvik Engh

Berit Sjøvik Engh, psykiatrisk sykepleier.

Psykiatrisk sykepleier.

Viderutdanning innen kognitiv terapi.

Har tidligere arbeidet ved døgnavdeling, dagavdeling og poliklinikk på Signo Conrad Svendsen Senter (CSS).

Har vært ansatt ved Døveavdelingen på Gaustad, senere NBHP, siden 1994.

Lone Abild Gerhardt

Lone Abild Gerhardt, psykolog ved NSHP.Psykolog.

Ferdigutdannet fra Danmarks Pædagogiske Universitet i 1995. Har toårig videreutdanning i kognitiv terapi og kurs i EMDR.

I ni år ansatt ved CFD (tidligere Center for døve) i Danmark. Deretter selvstendig næringsdrivende psykolog i tolv år.

Opptatt av prosesser i det terapeutiske arbeidet.

Interessert i positiv psykologi og innovasjon.

Begynte ved NBHP i 2016.

Aina Hansen

Aina Hansen, konsulent.Konsulent.

Utdannet helsesekretær.

Har jobbet ved Oslo Universitetssykehus siden 2003.

Begynte ved NBHP i 2016.

Marie Haavik

Bilde av psykolog Marie Haavik ved voksenenhetenPsykolog.

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2002.

Har bred erfaring med behandling og undervisning på vold- og traumefeltet, og med psykisk helsevern for barn, ungdom og voksne.

Marie lærte tegnspråk første gangen da hun var assistent ved Skådalen barnehage.

Hun er spesielt interessert i tilknytningspsykologi, funksjons- og utviklingshemming, og hvordan ta vare på hjelpere.

Jenny Florence Meling

Jenny Florence Meling Hansen, psykiatrisk sykepleier.

Psykiatrisk sykepleier (for tiden i permisjon).

Har videreutdanning i  gruppepsykoterapi og sinnemestring (Brøsetmodellen).

Har jobbet ved klinikk for psykisk helse og avhengighet siden 2001, og vært ansatt ved NBHP siden 2007.

Kursansvarlig ved NSHP, og leder mestringskurs for hørselshemmede med tinnitus og kurs mestring av i psykososialt stress ved hørseltap.

Liv Holgersen

Liv Holgersen, overlege og spesialist i voksenpsykiatri.

Overlege og spesialist i voksenpsykiatri.

Utdannet lege i Bergen i 1981. Spesialist i arbeidsmedisin i 1995, spesialist i psykiatri i 2003.

Erfaring fra alderspsykiatri, psykosebehandling og psykososial onkologi, distriktspsykiatrisk senter (DPS) og allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Videreutdanning i psykodynamisk terapi, gruppeanalyse og mentaliseringsbasert gruppeterapi.

Holder på med videreutdanning i kognitiv terapi. Har arbeidet ved NBHP siden 2014.

Therese Holand

Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi.

Erfaring fra arbeid med døve og døvblinde ved Signo Conrad Svendsen senter, og har jobbet på NBHP siden 2012. Barneansvarlig på voksenenheten.

Gudrun Jordheim

Gudrun Jordheim, sosionom.

Sosionom.

Britta Barman Wold

Aktivitør med psykiatri.