Ansatte ved Voksenenheten

Jenny Aspeqvist

Jenny Aspeqvist, psykolog ved NBHP, Voksenenheten.

Psykolog.

Ferdigutdannet ved Lunds Universitet i Sverige i 2013.

Under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Har utdanning i traumefokusert kognitiv atferdsterapi (Prolonged Exposure).

Tidligere arbeidserfaring fra døgnpost ved Distriktspsykiatrisk poliklinkk (DPS) og fra «Raskere tilbake» (ordning som skal bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb). Startet ved NBHP i 2015.

Faglige interesser: Kognitiv atferdsterapi, mindfulness, aksept- og forpliktelsesterapi, selvmedfølelse.

Berit Sjøvik Engh

Berit Sjøvik Engh, psykiatrisk sykepleier.

Psykiatrisk sykepleier.

Viderutdanning innen kognitiv terapi.

Har tidligere arbeidet ved døgnavdeling, dagavdeling og poliklinikk på Signo Conrad Svendsen Senter (CSS).

Har vært ansatt ved Døveavdelingen på Gaustad, senere NBHP, siden 1994.

Lone Abild Gerhardt

Lone Abild Gerhardt, psykolog ved NSHP.Psykolog.

Ferdigutdannet fra Danmarks Pædagogiske Universitet i 1995. Har toårig videreutdanning i kognitiv terapi og kurs i EMDR.

I ni år ansatt ved CFD (tidligere Center for døve) i Danmark. Deretter selvstendig næringsdrivende psykolog i tolv år.

Opptatt av prosesser i det terapeutiske arbeidet.

Interessert i positiv psykologi og innovasjon.

Begynte ved NBHP i 2016.

Aina Hansen

Aina Hansen, konsulent.Konsulent.

Utdannet helsesekretær.

Har jobbet ved Oslo Universitetssykehus siden 2003.

Begynte ved NBHP i 2016.

 

Jenny Florence Meling

Jenny Florence Meling Hansen, psykiatrisk sykepleier.

Psykiatrisk sykepleier.

Har videreutdanning i  gruppepsykoterapi og sinnemestring (Brøsetmodellen).

Har jobbet ved klinikk for psykisk helse og avhengighet siden 2001, og vært ansatt ved NBHP siden 2007.

Kursansvarlig ved NSHP, og leder mestringskurs for hørselshemmede med tinnitus og kurs mestring av i psykososialt stress ved hørseltap.

Liv Holgersen

Liv Holgersen, overlege og spesialist i voksenpsykiatri.

Overlege og spesialist i voksenpsykiatri.

Utdannet lege i Bergen i 1981. Spesialist i arbeidsmedisin i 1995, spesialist i psykiatri i 2003.

Erfaring fra alderspsykiatri, psykosebehandling og psykososial onkologi, distriktspsykiatrisk senter (DPS) og allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Videreutdanning i psykodynamisk terapi, gruppeanalyse og mentaliseringsbasert gruppeterapi.

Holder på med videreutdanning i kognitiv terapi. Har arbeidet ved NBHP siden 2014.

Therese Holand Grydeland

Sosionom.

Gudrun Jordheim

Gudrun Jordheim, sosionom.

Sosionom.

 

 

 

 

Mariane Sandholdt

Mariane Sandholt, psykiatrisk hjelpepleier.

Psykiatrisk hjelpepleier.

Har videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere, tegnspråk grunnfag fra Universitetet i Oslo, videreutdanning i sinnemestring og kognitiv terapi (Brøsetmodellen), samt flerkulturelt helsetilbud (sjekk tittel.)

Har tidligere jobbet for Signo Conrad Svendsen senter (CSS) og Dixi Ressurssenter mot voldtekt.

Ansatt ved Døveavdelingen på Gaustad, senere NSHP og NBHP, siden 1982.

Faglige interesser: Døve innvandrere og deres levekår.

Maj Volden

Maj Volden, psykologspesialist og leder for Voksenenheten.

Psykologspesialist og leder for Voksenenheten.

Utdannet cand.psychol fra Universitetet i Oslo (UiO). Spesialist i voksenpsykologi. Videreutdanning i psykodynamisk terapi og kognitiv terapi, samt veilederutdanning.

20 års erfaring fra arbeid med hørselshemmede, døve og døvblinde. Siden 2008 ved NBHP. Leder for Voksenenheten fra 2014.

Faglige interesser: Psykoterapi, resiliens  ved funksjonshemming og sansetap, undervisning, særlig om psykologiske konsekvenser og mestring av hørselstap og døvblindhet.

Britta Barman Wold

Aktivitør med psykiatri.